STRAX för ENAV

KUND: ENAV, Italienska luftfartsverket

ENAV, det italienska luftfartsverket, jobbar med flygtrafikledning och olika typer av utvecklingsuppdrag inom luftfartsdomänen. Man deltar i projektet SESAR, Single European Sky ATM Research som har ansvar för att säkerställa att de produkter som integreras från olika leverantörer verkligen fungerar enligt de ramverk och regler som ställs upp inom projektet.

Uppdrag

BnearIT har i detta projekt fått i uppdrag att ta fram ett testverktyg för att verifiera att de system som skall integreras av ENAV i SESAR uppfyller de gränsytespecifikationer som tagits fram i projektet

Utmaning

BnearIT samarbetade med det Uppsalabaserade kompetensföretaget Knowledge Agency för att leverera ett testverktyg för verifiering och validering av tjänstegränsytor. Detta ställer stora krav på förståelse av tjänstekonceptet (Service Oriented Architecture, SOA) och infrastrukturen SWIM. Testverktyget skall kunna erbjuda en testmiljö för de system som skall testas som är likformig med den operativa miljön. Det är också en utmanande uppgift att få flera olika kommunikationsstrategier att samverka i plattformen, eftersom de tjänster som erbjuds har så olika karaktäristika.

Genomförande

Projektet har genomförts med en agil arbetsmetod, där kravinsamling, utveckling och testning har pågått parallellt. För att sammanställa en enhetlig designmodell har verktyget Sparx Enterprise Architect använts och den slutgiltiga datamodellen har integrerats med BnearIT:s övriga SOA-arkitektur. Fem applikationstjänster har tagits fram och implementerats inom områdena exempeltjänster, tjänster för flygledning och flygrörelser. I testverktyget har SWIM-standarder för kommunikation implementerats genom blåa och gula SWIM-Technical Infrastructure-profiler. Detta omfattar kommunikationsstrategin Data Distribution Service (DDS), parallellt med http-baserad REST-kommunikation. Projekttid: 5 månader.

Resultat

Ett testverktyg, kallat STRAX, som används för att testa, verifiera och validera tjänster hos system som anpassas för att kunna interagera i SESAR 2020:s SWIM-infrastruktur med fokus på ATM-system.

Tekniker och plattformar

  • Data Distribution Service (DDS) for Real-Time Systems v1.2
  • The Real-time Publish-Subscribe Wire Protocol DDS Interoperability Wire Protocol Specification (DDS-RTPS) v2.1
  • Interface description language (IDL)
  • SOA och SBA
  • Light weight distributed solution with centralized aspects
  • ATM
  • SWIM teknologi, SESAR project

No items found.

Fredrik Blomstedt

Senior Systemarkitekt

+46 (0)70-329 94 41

Per Olofsson

Senior Konsult

+46 (0)70-658 46 84