Förvaltning av produktions-planeringssystem på SSAB EMEA AB

Kund: SSAB EMEA AB

Förvaltning och utveckling av produktions-planeringssystemet LUPP

Uppdrag

SSAB EMEA saknade sedan länge en person med rätt kompetens för jobbet att hålla deras produktionsplaneringssystem LUPP levande och väl fungerande och anpassat till förändringar av stålprodukter, kunder och transporter.

Utmaning

Produktionsplaneringssystemet LUPP är ett stort och komplext system som består av ca en miljon rader kod och tusen databastabeller. LUPP ska hålla koll på produkter, regelverk, kunder, transportsätt och destinationer så att man producerar rätt produkt, av rätt stålkvalitet, till rätt kund och skickar varje leverans på bästa sätt till rätt adress - inom Sverige eller utomlands.

När systemet togs i drift hade man knappt 300 produkter, idag har man ca 3500, så förändringar och utökningar sker kontinuerligt. Det handlar om t ex nya order och idéer om vad som ska hanteras; nya produkter, nya kunder och nya orter. Allt detta ska systemet hjälpa SSAB EMEA att ha kontroll över.

– Det gäller att hela tiden väga kundernas önskemål mot processens krav, säger Stig-Oscar Nilsson, BnearIT.

Genomförande

Stig-Oscar Nilsson från BnearIT är inhyrd av SSAB och hjälper dem att klara utmaningarna. Han har erfarenhet av LUPP sedan tidigare och dessutom ett intresse för den metallurgiska processen, vilket är en stor födel. Detta är ett löpande och långsiktigt åtagande, Stig-Oscar har jobbat med detta uppdrag kontinuerligt sedan årsskiftet 2012/2013.

Resultat

Produktionsplaneringssystemet LUPP hålls levande och uppdaterat, vilket är oerhört viktigt för både SSAB EMEA AB och för deras kunder.

No items found.

Stig-Oscar Nilsson

Systemutvecklare

+46 (0)70-2217262