MRM – Systemet NOVA

Från förstudie till färdigt system

Våren 2014 fick vi kontakt med MRM som hade ett system för hantering av radonmätningar i bostad. Detta system byggde på en arkitektur och plattform som var föråldrad och svår att underhålla. De önskade förbättringarna i arbetsprocessen kunde inte uppnås med detta system.

Uppdrag

BnearIT fick i uppdrag att göra en förstudie med följande mål.

 • Analysera de verksamhetsrisker som det äldre systemet innebar
 • Analysera och ta fram krav till ett nytt system
 • Ta fram en arkitektur som är dynamisk och framtidssäkrad

Utmaning

Största utmaningen med projektet var att tillsammans med kunden hitta ett sätt att förbättra arbetsflödet. Det är också det som har gett oss på BnearIT mycket tillfredställelse när vi nu är i mål med detta.

Genomförande

När förstudien var klar genomförde BnearIT ett projekt enligt agila metoder som implementerade det nya systemet. Detta enligt de krav som togs fram i förstudien. I projektet har vi kontinuerligt jobbat med MRM för att förfina kraven vilket innebär att den slutgiltiga produkten förbättrar MRM:s arbetsprocess och minskar kostnaderna för MRM.

Omfattningen på projektet har varit ca 7 000 timmar som genomförts augusti 2014 tom maj 2016.

Resultat

Den färdiga lösningen bygger på en arkitektur som har löst kopplade tjänster, SOA. Vilket möjliggör att delar av systemet kan bytas ut med minimal inverkan på övriga delar i systemet. Detta har redan kommit till stor nytta då MRM både bytt affärssystem och även flyttat det nya affärssystemet Navision till nya servrar.

De vinster som det nya systemet ger är bla:

 • Minskade kostnader för porton.
 • Mindre arbete med att hantera radonmätningarna
 • Inkommande mätprotokoll är nu elektroniska
 • Enklare beställningsprocess för MRM:s kunder
 • Ger kunden möjlighet att följa sin order och snabbt ta del av mätresultaten
 • Möjlighet för B2B lösningar för större kunder
 • Systemet integrerat med deras affärssystem
 • Rapporter med mätresultat är nu tillgängliga via kundportalen.

Det nya systemet hanterar följande delprocesser

 • Order
 • Hanteringa av mätresultat och mätprotokoll
 • Begära kompletterande uppgifter
 • Hantering av mätdosor
 • Signering av rapporter
 • Elektroniska rapporter
 • Kundportal

Tekniker:

C#, .NET, ASP.Net, MVC, XML, MS SQL

"Wow, detta moment tog oss tidigare 40 timmar och nu tar det, med bättre kvalitet i genomförandet, mindre än 10 minuter!”"
—Maria Häggmark, MRM
No items found.