Webbutveckling

När webbsajten ska vara mer än ett "digitalt visitkort"
Vi erbjuder avancerad webbutveckling och integration med fokus på beslutsstöd och portaler (intranät och externa webbplatser), communities, extranät, e-tjänster, dokument- & ärendehantering, webshoppar och mobila applikationer (appar) för privat och offentlig sektor.

BnearIT:s kan hjälpa till med upphandlingsstöd, förstudier, utbildning, testning, projektledning och systemutveckling antingen via konsulttjänster eller i projekt där vi också kan ta på oss helhetsansvaret. BnearIT erbjuder också support och förvaltning som en del det löpande arbetet.

Roller BnearIT kan ta på oss antingen via konsulttjänster eller projekt:

 • Projektledare
 • Arkitekt
 • Utvecklare
 • Utbildare
 • Testledare


BnearIT har lång erfarenhet av att ta fram nyckelfärdiga system för våra kunder, där insamling, bearbetning och presentation av information och data är viktiga delar.
Vi tar hänsyn till hela kedjan från hårdvara och datalänkar till integration, lagring och presentation för att skapa system som levererar rätt information till rätt individ eller process i rätt tid. Vi utvecklar kvalificerade system med funktioner för mätning/loggning, insamling/kommunikation, bearbetning/lagring och presentation/interaktion med användare.
För att uppnå högsta kvalitet har vi valt att arbeta med beprövade system och produkter, bl a:

 • EPiServer
 • Sharepoint
 • Platina
 • DotNetNuke


Men BnearIT kan också utveckla på andra Content Management System-plattformar som Joomla, Umbraco och Wordpress.BnearIT:s tjänster kan bland annat avropas mot följande avtal.

 • Naturvårdsverket
 • Försäkringskassan
 • MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • FMV, Försvarets materiel Verk
 • TeliaSonera
 • Tullverket
 • SL, Stockholms Lokaltrafik
 • Vägverket
 • NLL, Norrbottens Läns Landsting
 • LTU,Luleå Tekniska Universitet
 • Luleå Kommun
 • Kiruna Kommun

För avrop gentemot andra offentliga uppdragsgivare går det bra att kontakta oss.

Fler kunder som vi arbetar med


: Stationsgatan 69, 972 34 Luleå

: 0920-21 18 00

: info@bnearit.se