Systemutveckling

Erfarenhet från våra roliga och utmanande uppdrag gör oss till kvalificerade systemutvecklare
Vi erbjuder tjänster inom områdena tjänsteorienterad lösningar och systemutveckling inom offentlig sektor och för tillämpningar inom industrin. Vi har över 15 års erfarenhet inom tjänsteorienterad arkitektur och praktisk utveckling av komponentbaserade system.

Vi har utvecklat avancerade applikationer inom bl a:

  • Försvarsmakten
  • Kris- och katastrofhantering
  • Energihantering
  • Processnära system inom basindustrin

BnearIT har till exempel jobbat med kommunikations- och ledningssystem för sjöövervakning i EU-perspektiv, informationsinhämtning inom stålindustrin och med tjänstebaserat datautbyte mellan statliga myndigheter. Vi jobbar även med certifierade system enligt europeisk järnvägsstandard för högfartståg.

BnearIT kan hjälpa till inom systemutveckling antingen via konsulttjänster eller i projekt där vi tar på oss helhetsansvaret.

Flexibla roller

BnearIT:s konsulter tar följande roller, antingen via konsulttjänster eller i projekt

  • Projektledare
  • Arkitekter
  • Systemutvecklare
  • Teamledare
  • Testledare, testare
  • Konfiguration management

Vårt mål är att alltid vara en leverantör som ger stor kundnytta med hög kvalitet.

Fler kunder som vi arbetar med


: Stationsgatan 69, 972 34 Luleå

: 0920-21 18 00

: info@bnearit.se