BnearIT

Affärsområden


Senaste nyheter
BnearIT ska vara!

Det ledande företaget inom regionen vad gäller systemutveckling och integration, verksamhetsutveckling, telekom och avancerad webbutveckling
AAA BNearIT Stationsgatan 69, 972 34 Luleå, 0920-21 18 00
  Om oss  

Om BnearIT

BnearIT är ett konsultföretag med fokus på kvalificerad systemutveckling, modern mjukvaruarkitektur samt tjänstebaserade system där de modernaste koncepten gällande systemintegration ingår som en mycket väsentlig komponent.

Vår historia både som leverantör av tjänstebaserade system samt vårt omfattande åtagande i försvarsmaktens NBF-projekt har fått den positiva effekten att BnearIT idag är en av Sveriges ledande konsulter inom SOA, Service Oriented Architecture.

För att bygga tjänstebaserade system baserade på SOA, är förståelse för den organisations verksamhet där systemet skall användas högst väsentlig. För att möta detta krav blev det naturligt för att inte säga nödvändigt för oss att formera en verksamhetsgrupp. Denna gruppering består av verksamhetskonsulter och projektledare som är specialister på att driva projekt syftande till leverans av verksamhetsstödjande system såsom intra/extranät och ärendehanteringssystem. Vår verksamhetsgrupp kompletterar hela vår affärsidé- där systemintegration, systemdesign och systemutveckling är vårt fokus- på ett alldeles utmärkt sätt.

BnearIT har lång erfarenhet av system för telekommunikation, produktionsystem, processnära system såväl som av rena realtidssystem och inkapslade system. Vi har konsulter med absolut spetskompetens inom samtliga dessa områden. Denna kompetens har inneburit att vi, via dotterbolaget Adage där BnearIT äger 50 %, kan leverera system där RFId kompenter, helt baserade på Adage:s egen hårdvara och mjukvara, är en viktig del. Mjukvaran i dessa komponenter, RFId läsare och RFId taggar, har till stor del tagits fram av våra egna konsulter.

FMV har genom åren gentemot BnearIT varit en stor beställare av konsulter för design och systemutveckling, rörande moderna ledningssystem. Inom ramen för bolaget NESP, till lika delar gemensamtägt av fem bolag där BnearIT är ett, har senaste året stora uppdrag syftande till just framtagning av moderna ledningssystem erövrats. Dessa uppdrag pågår fortlöpande.

Vår personal har mycket hög akademisk utbildning, varvid ca 70 % är civilingenjörer och samtliga har eftergymnasial utbildning. Våra medarbetare har lång erfarenhet av IT och systemrelaterat arbete i alla faser från projektplanering och design via systemutveckling och testning till integration, driftfas och förvaltning.

BnearIT har kontor i Luleå. Våra kunder inom såväl privat näringsliv som offentlig sektor finns inom hela EU-området.


Luleåkontoret