Håkan Axhiem ytterligare en erfaren IT-konsult anställd hos BnearIT.

Håkan Axheim en mycket erfaren systemarkitekt, systemingenjör och projektledare anställdes den 1/12 2011 på vårt Luleå kontor.

Håkan som närmast kommer från Agio kompletterar vårt redan starka "team" av systemingenjörer/systemarkitekter genom sin mer än tjugoåriga branscherfarenhet och dessutom unika kunskaper inom specifika applikationsområden såsom ärendehantering.

Att knyta en så erfaren och kompetent konsult till BnearIT känns oerhört stimulerande och är mycket glädjande, säger Håkan Karlsson Vd BnearIT.

Genom sin långa branscherfarenhet, där Håkan deltagit i en mängd olika typer uppdrag, kan Håkan ta på sig olika roller såsom projektledare, testledare, systemarkitekt och systemingenjör i olika typer av kundprojekt.
Vi på BnearIT hälsar Håkan hjärtligt välkommen till vårt företag och ser fram emot samarbete och nyttjande av hans kunnande i en mängd intressanta uppdrag

För mer information kontakta Per Olofsson Vd BnearIT

Fler kunder som vi arbetar med


: Stationsgatan 69, 972 34 Luleå

: 0920-21 18 00

: info@bnearit.se