BnearIT

Affärsområden


Senaste nyheter
BnearIT ska vara!

Det ledande företaget inom regionen vad gäller systemutveckling och integration, verksamhetsutveckling, telekom och avancerad webbutveckling
AAA BNearIT Stationsgatan 69, 972 34 Luleå, 0920-21 18 00
cm Content Management cm

Content Management

BnearIT:s verksamhetsområde Content Management fokuserar på avancerad webbutveckling och integration med fokus på beslutsstöd och portaler (intranät och externa webbplatser), communities, extranät, e-tjänster, dokument- & ärendehantering, webshoppar och mobila Applikationer (Appar) för privat och offentlig sektor.

BnearIT kan hjälpa till med upphandlingstöd, förstudier, utbildning, testning, projektledning och systemutveckling antingen via konsulttjänster eller i projekt där vi också kan ta på oss helhetsansvaret. BnearIT erbjuder också support och förvaltning som en del av det fortsatta arbetet med de projekt vi medverkar i.

Roller BnearIT kan ta på oss antingen via konsulttjänster eller projekt är följande:

  • Projektledare
  • Arkitekt
  • Utvecklare
  • Utbildare
  • Testledare

BnearIT har lång erfarenhet av att ta fram nyckelfärdiga system för våra kunder, där insamling, bearbetning och presentation av information och data är centralt.

Vi använder vårt kunnande informationen, från hårdvara och datalänkar till integration, lagring och presentation för att skapa system som levererar rätt information till rätt individ eller process i rätt tid. BnearIT erbjuder kvalificerade system med funktioner för mätning/loggning, insamling/kommunikation, bearbetning/lagring och presentation/interaktion med användare.

För att uppnå den höga kvalitet som BnearIT eftersträvar har vi valt att arbeta med högklassiga system och produkter, bla:

  • EPiServer
  • Sharepoint
  • Platina
  • DotNetNuke

Men BnearIT kan också hjälpa till med andra Content Management System plattformar såsom Joomla, Umbraco och Wordpress.


Luleåkontoret